Sin Fronteras

12 października rozpoczęły się kursy semestralne przygotowujące do egzaminu maturalnego (podstawa i rozszerzenie).

Zajęcia 2 razy w tygodniu. Zapytaj w sekretariacie o dostępne grupy.