Sin Fronteras

W semestrze letnim 2020 zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminu DELE.

Preparación DELE B1            

Preparación DELE B2

Preparación DELE C1

Preparación DELE C2

Kursy zaprojektowane specjalnie dla osób, które planują przystąpić do egzaminów DELE B1, B2 lub DELE C1 i C2.

Programy wszystkich kursów przygotowują do egzaminów DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), zarządzanych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Ich przygotowaniem oraz oceną zajmuje się wyznaczona przez Ministerstwo placówka: Uniwersytet w Salamance. W Polsce testy organizuje 3 razy do roku Instituto Cervantes.

04.03.2020–08.06.2020, poniedziałek–środa, 54 godz. lekcyjne, cena 1290 zł
05.03.2020–11.06.2020, wtorek–czwartek, 54 godz. lekcyjne, cena 1290 zł

06.03.2020–12.06.2020, piątek, 52 godz. lekcyjne, cena 1290 zł
07.03.2020-13.06.2020, sobota, 52 godz. lekcyjne, cena 1290 zł