Sin Fronteras

W semestrze zimowym 2021/22 zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminu DELE.

Preparación DELE B1            

Preparación DELE B2

Preparación DELE C1

Preparación DELE C2

Kursy zaprojektowane specjalnie dla osób, które planują przystąpić do egzaminów DELE B1, B2 lub DELE C1 i C2.

Programy wszystkich kursów przygotowują do egzaminów DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), zarządzanych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Ich przygotowaniem oraz oceną zajmuje się wyznaczona przez Ministerstwo placówka: Uniwersytet w Salamance. W Polsce testy organizuje 3 razy do roku Instituto Cervantes.

13.10.2021–26.01.2022, poniedziałek–środa, 52 godz. lekcyjne, cena 1290 zł
12.10.2021–27.01.2022, wtorek–czwartek, 52 godz. lekcyjne, cena 1290 zł

08.10.2021–21.01.2022, piątek, 52 godz. lekcyjne, cena 1290 zł
09.10.2021-22.01.2022, sobota, 52 godz. lekcyjne, cena 1290 zł

UWAGA! Aby móc przystąpić do kursu przygotowującego do DELE na danym poziomie, trzeba mieć ukończony cały dany poziom. (np. przy kursie przygotowującym do egzaminu DELE B1, trzeba mieć ukończony cały poziom B1). 

Poniedziałek–środa (od 13.10) lub wtorek–czwartek (od 12.10)

07:10–08:40
08:00–09:30
09:00–10:30
10:40–12:10
12:20–13:50
14:00–15:30
15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek (od 08.10)

09:00–12:10
12:20–15:30
14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota (od 09.10) lub Tylko niedziela (od 10.10)

09:00–12:10
12:20–15:30