Sin Fronteras
Comment are off

Nowy semestr 2020 roku. Semestralne kursy ekstensywne.

 Kursy ekstensywne 2020 – nowy semestr rozpoczynamy 4 marca!

Kurs semestralny

Standardowe kursy semestralne obejmują 54 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i środę lub we wtorek i czwartek po dwie godziny lekcyjne. Można także wybrać kurs, którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu: tylko piątek, tylko sobota lub tylko niedziela. Zajęcia trwają wtedy cztery godziny lekcyjne, kurs obejmuje 52 godziny lekcyjne. Wszyscy słuchacze kursów ekstensywnych otrzymują oryginalny podręcznik i materiały audio gratis. Wszyscy słuchacze mogą uczestniczyć bezpłatnie w warsztatach organizowanych przez Instytut Sin Fronteras, oraz w kursie pełnego zanurzenia. Mogą także zapisać się na indywidualne „tutorias”.

Cena kursu to 1175 zł! Podręcznik GRATIS!

Dostępne godziny:

Poniedziałek–środa lub wtorek–czwartek

07:10–08:40
08:00–09:30
09:00–10:30
10:40–12:10
12:20–13:50
14:00–15:30
15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek

09:00–12:10
12:20–15:30
14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota lub Tylko niedziela

09:00–12:10
12:20–15:30

Zajęcia odbywają się w naszej głównej siedzibie na ul. Mazowieckiej 12. Prowadzone są przez native speakerów, z kwalifikacjami do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik oraz materiały audio. Może również nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: konwersacjach, warsztatach i eventach organizowanych w ramach Sin Fronteras Social Club.

Kursy prowadzone na 6 poziomach zaawansowania zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Komisję Edukacji Rady Europy.

ZAPISY:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami, skontaktuj się z sekretariatem.
Osoby, które jeszcze nie uczyły się w naszej szkole, proszone będą o zrobienie krótkiego testu poziomującego i odbycie rozmowy z metodykiem nauczania, tak by dobrać odpowiednią grupę.

Zapraszamy!

mazowiecka@sinfronteras.pl / tel: 22 828 20 01 nowyswiat@sinfronteras.pl / tel: 22 828 20 02

O Autorze