Sin Fronteras
Comment are off

Kończy się rekrutacja na kurs SEMESTRALNY 2020/2021

Jesienny kursy semestralne 2020/21 roku rozpoczęliśmy w 12 października.

Możesz jeszcze dołączyć do kameralnej grupy stacjonarnej, odbywającej zajęcia w siedzibie Instytutu lub do grupy online, na zajęcia w MS Teams w czasie rzeczywistym.

Kurs semestralny

Cena kursu to 1195 zł. Podręcznik GRATIS!

Standardowe kursy semestralne obejmują 52 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Większość grup odbywających zajęcia stacjonarne nie będzie liczyła więcej niż 6 osób, grupy online nigdy nie liczą więcej niż 8 osób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i środę lub we wtorek i czwartek po dwie godziny lekcyjne. Organizujemy również zajęcia raz w tygodniu: tylko piątek, tylko sobota lub tylko niedziela. Zajęcia trwają wtedy cztery godziny lekcyjne z jedną przerwą. Wszyscy słuchacze standardowych  kursów ekstensywnych otrzymują oryginalny podręcznik i materiały audio gratis, raz na dwa semestry nauki.

Dostępne godziny:

Poniedziałek–środa (od 12.10) lub wtorek–czwartek (od 13.10)

07:10–08:40
08:00–09:30
09:00–10:30
10:40–12:10
12:20–13:50
14:00–15:30
15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek (od 09.10)

09:00–12:10
12:20–15:30
14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota (od 10.10) lub Tylko niedziela (od 11.10)

09:00–12:10
12:20–15:30

Zajęcia odbywają się w naszej głównej siedzibie na ul.Mazowieckiej 12. Prowadzone są przez native speakerów, z kwalifikacjami do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik oraz materiały audio. Może również nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: konwersacjach, warsztatach i eventach organizowanych w ramach Sin Fronteras Social Club.

Kursy prowadzone na 6 poziomach zaawansowania zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Komisję Edukacji Rady Europy.

ZAPISY:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami, skontaktuj się z naszym sekretariatem.
Osoby, które jeszcze nie uczyły się w naszej szkole, proszone będą o zrobienie krótkiego testu poziomującego i o wysłanie wyników na maila z podaniem danych kontaktowych.

KLIK! SPRAWDŹ SWÓJ POZIOM.

O Autorze