Sin Fronteras
Comment are off

Zajęcia bez zmian

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że wszystkie zaplanowane zajęcia zarówno stacjonarne jaki i online odbywają się bez zmian. Wydane wczoraj regulacje dotyczą w strefie czerwonej nauczanie zdalnego w szkołach średnich i wyższych (z wyjątkiem zajęć praktycznych). Nie dotyczy to pozostałych szkół. 

Jednocześnie prosimy Państwa o przestrzeganie wszelkich zaleceń sanitarnych, w tym zakrywania nosa i ust na powierzchniach wspólnych, dezynfekcji rąk.

Wszystkie sale w Sin Fronteras są dezynfekowane i wietrzone po każdych zajęciach. Liczebność grup, zawsze w Sin Fronteras niewielka w porównaniu z innymi szkołami, jest teraz dodatkowo znacząco ograniczona.

Wykorzystanie sal odbywa się w systemie zapewniającym maksymalne przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek nowe regulacje będziemy Państwa informować.

O Autorze