Sin Fronteras

Kursy semestralne dla osób 50+ organizujemy dwa razy w roku: od października do stycznia i od marca do czerwca. Najbliższy kurs semestralny rozpoczynamy od 28 lutego 2022 roku.

Możesz zapisać się do kameralnej grupy stacjonarnej (większość grup nie będzie liczyć więcej niż 6 osób), odbywającej zajęcia w siedzibie Instytutu lub do grupy online (nie liczącą więcej niż 8 osób), na zajęcia w MS Teams w czasie rzeczywistym.

Kurs semestralny ekstensywny

Cena kursu to 1260 zł. Podręcznik GRATIS!

Standardowe kursy semestralne obejmują 52 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i środę lub we wtorek i czwartek po dwie godziny lekcyjne. Organizujemy również zajęcia raz w tygodniu: tylko piątek, tylko sobota lub tylko niedziela. Zajęcia trwają wtedy cztery godziny lekcyjne z jedną przerwą. Wszyscy słuchacze standardowych  kursów ekstensywnych otrzymują oryginalny podręcznik i materiały audio gratis, raz na dwa semestry nauki, oraz dostęp do pakietu Office 365.

Dostępne godziny na każdym poziomie zaawansowania od A1.1 do C2.3:

Poniedziałek–środa (od 28.02) lub wtorek–czwartek (od 01.03)

07:10–08:40
08:00–09:30
09:00–10:30
10:40–12:10
12:20–13:50
14:00–15:30
15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek (od 04.03)

09:00–12:10
12:20–15:30
14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota (od 05.03) lub Tylko niedziela (od 06.03)

09:00–12:10
12:20–15:30

Zajęcia odbywają się w naszej głównej siedzibie na ul. Mazowieckiej 12 oraz online. Prowadzone są przez native speakerów, z kwalifikacjami do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik, materiały audio, oraz dostęp do pakietu Office 365 gratis. 

Kursy prowadzone na 6 poziomach zaawansowania zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Komisję Edukacji Rady Europy.

Standardowe grupy tworzymy od 4 osób. 

ZAPISY: Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami, skontaktuj się z naszym sekretariatem. Osoby, które jeszcze nie uczyły się w naszej szkole, proszone będą o zrobienie krótkiego testu poziomującego i o wysłanie wyników na maila z podaniem danych kontaktowych.

KLIK! SPRAWDŹ SWÓJ POZIOM.

ZWROTY:

– wniesiona opłata za kurs ekstensywny podlega w całości zwrotowi przy rezygnacji z kursu przed rozpoczęciem zajęć.

– przy rezygnacji z kursu do 14 dni od rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata za kurs zostaje zwrócona pomniejszona o 350zł + podręcznik.

-przy rezygnacji z kursu od 14 dni do końca miesiąca rozpoczynającego kurs, wniesiona opłata za kurs nie jest zwracana,- zostaje zamrożona na kolejny kurs ekstensywny lub zajęcia indywidualne.

– przy rezygnacji z kursu po 1 miesiącu zajęć, wniesiona opłata nie zostaje zwrócona.