Sin Fronteras

SEMESTR LETNI 2018

 

Kursy Ekstensywne – Semestralne (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne)*
Kurs „Tylko piątek”, „Tylko sobota” i „Tylko niedziela” (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)*
Kurs dla nastolatków „Chicos y chicas” (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne)*
56 godz.
52 godz.
56 godz.
1150 zł
1150 zł
1150 zł
Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne)**
Kurs semestralny przygotowujący do egzaminu DELE (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)**
56 godz.
52 godz.
1290 zł
1290 zł
Kurs semestralny przygotowujący do MATURY (2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne)**
Kurs semestralny przygotowujący do MATURY (raz w tygodniu 4 godz. lekcyjne)**
36 godz.
36 godz.
830 zł
830 zł
Kurs dla dzieci „Niños”** 26 godz. 575 zł
Miesięczny kurs intensywny od października do czerwca (5 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne)*
Letni miesięczny kurs intensywny od lipca do września (4 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne)*
42 godz.
48 godz.
850 zł
930 zł
Zajęcia indywidualne (60 min.)
11. zajęcia GRATIS!
10 zajęć 850 zł

 

Wszystkie ceny są cenami netto, obecnie obowiązuje zwolnienie szkoleń językowych z podatku VAT, są to więc ceny ostateczne.

*podręcznik gratis raz na 2 semestry nauki (poziom)
**bez podręcznika (używane są inne materiały)

Wszyscy słuchacze Instytutu otrzymują nieodpłatnie oryginalny podręcznik o wartości 120 zł oraz materiały audio.

Słuchacze mają możliwość korzystania nieodpłatnie z:
– warsztatów językowych i wszystkich wydarzeń Sin Fronteras Club Social
– zajęć wyrównawczych z metodykiem nauczania (45–60 min.)
– strony www.habla.pl

Słuchacze otrzymują również KARTĘ KLIENTA uprawniającą do wielu atrakcyjnych zniżek (restauracje, sklepy etc.) Karta wydawana jest jednorazowo, ważna jest jeden semestr (w każdym semestrze otrzymuje się specjalną naklejkę przedłużającą ważność karty).

WARUNKI PŁATNOŚCI

Przy zapisie na najbliższy kurs semestralny oczekujemy wpłaty 350 zł zaliczki (do dnia 15 września 2017 r., a po tym terminie w ciągu 3 dni od dokonania zapisu). Twoja rezerwacja staje się aktywna! Pozostałą kwotę, czyli 800 zł, należy wpłacić najpóźniej w ciągu 15 dni od rozpoczęcia kursu.

Przy zapisie na kurs intensywny oczekujemy wpłaty 350 zł zaliczki (w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji). Pozostałą część należy wpłacić w trakcie pierwszego tygodnia kursu.

Wykupując pakiet zajęć indywidualnych, należy przed rozpoczęciem zajęć wpłacić w całości kwotę w wysokości 100% wartości pakietu.

Możliwość płatności w ratach po podpisaniu umowy ratalnej. System ratalny ustalany jest indywidualnie. Płatność w ratach nie zmienia ceny końcowej kursu!

Uwaga! Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Instytutu nie później niż do 15 dni od daty dokonania płatności.

Wpłaty na numery kont:
PANTA S.C., ul. Nowy Świat 35 lok. 8, 00–029 Warszawa

PKO BP S.A I Odział w Warszawie:

nr konta dla słuchaczy kursów grupowych:
66 1020 1013 0000 0102 0104 8784

nr konta dla słuchaczy kursów indywidualnych:
32 1020 1013 0000 0002 0223 8277

PRZECZYTAJ WARUNKI ZWROTÓW

Zasady zwrotów za kursy semestralne:

– przed rozpoczęciem kursu: zwracamy całą wpłaconą kwotę
– po upływie do 15 dni od daty rozpoczęcia zajęć: zwracamy wpłaconą kwotę pomniejszoną o 350 zł
– po upływie od 15 do 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć: opłata nie podlega zwrotowi, ale wpłacona kwota pomniejszona o 350 zł może być zamrożona lub przeniesiona na inną, nową osobę
– po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia zajęć opłata nie podlega zwrotowi, zamrożeniu ani przeniesieniu.

    Zasady zwrotów za kursy intensywne:

– opłata za kurs intensywny nie podlega zwrotowi przy rezygnacji z kursu po rozpoczęciu się zajęć.
– jeżeli w grupie 3 osobowej zostają tylko 2 osoby, to automatycznie kurs liczy w sumie 30godz.lekcyjnych, czyli 10 spotkań.
– jeżeli w grupie zostaje 1 osoba, to grupa jest automatycznie rozwiązywana. Kwota niewykorzystana osoby pozostającej w grupie zostaje zamrożona na kurs intensywny kolejny, lub zostaje zwrócona.

 

Dokonanie pierwszej wpłaty oznacza akceptację warunków. Zachęcamy wszystkich Słuchaczy do podpisania umowy o nauczaniu. Formalności dokonać można w sekretariacie lub mailowo.
Prosimy o zachowanie terminowości wpłat. UWAGA! Wpłata zaliczki aktywuje rezerwację! Instytut zastrzega sobie prawo wpisywania nowych słuchaczy na miejsca „rezerwacji przeterminowanych”. Osoby, które nie wpłaciły zaliczki, nie będą umieszczone na liście słuchaczy.