Sin Fronteras

Zajęcia indywidualne to pakiet 10godzin zegarowych lub pakiet 15 godzin zegarowych. Zajęcia indywidualne ustalane są w ciągu tygodnia. Zajęcia organizujemy tylko od poniedziałku do piątku. Zajęcia są prowadzone pod potrzeby ucznia.  Lektorem jest tylko native speaker. Czas trwania kursu- jeden pakiet; to maksymalnie 4 miesiące.

Zajęcia indywidualne prowadzimy na żywo ONLINE przy pomocy platformy Microsoft Teams.

W kursie mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby dlatego cena jest zmienna:

pakiet 10 godzin

1 os. 850zł/os

2 os. 490zł/os

3 os. 378zł/os

pakiet 15 godzin:

1 os. 1275zł/os

2 os. 735zł/os

3 os. 565zł/os

Regulamin lekcji indywidualnych w SIN FRONTERAS

  1. Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty kwoty 850zł/1275zł netto przed rozpoczęciem pierwszych zajęć indywidualnych z pakietu.
  1. Jeżeli pierwsze zajęcia odbywają się w godzinach, gdy sekretariat jest nieczynny, Słuchacz zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia dokonanej wpłaty w dniu poprzedzającym pierwsze zajęcia na adres email:nowyswiat@sinfronteras.pl mazowiecka@sinfronteras.pl
  1. Słuchacz ma cztery miesiące na zakończenie jednego wykupionego pakietu zajęć indywidualnych (do 15 godzin zegarowych, na większe pakiety ustalany jest inny, uzgodniony termin).
  1. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia, jednak nie później niż do godziny 17.00 ostatniego roboczego dnia* poprzedzającego zajęcia – telefonicznie tel. Mazowiecka 22 828 20 01 lub wysyłając maila na adres email: mazowiecka@sinfronteras.pl, nowyswiat@sinfronteras.pl W innym przypadku zajęcia zostaną uznane za odbyte i ujęte w rozliczeniu.
  2.  Zwroty– niewykorzystana kwota przeliczona na nieodbyte zajęcia podlega zamrożeniu do 12 miesięcy.

*Za dni wolne od pracy uznaje się soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, oraz dni w których Instytut jest zamknięty zgodnie z kalendarzem roku akademickiego Instytutu opublikowanym na stronie www.sinfronteras.pl.