Sin Fronteras

Zajęcia indywidualne to pakiet 10h za 850zł lub pakiet 15h za 1275zł. Są to zajęcia godzinne (60minut). Zajęcia indywidualne ustalane są w ciągu tygodnia. Zajęcia organizujemy tylko od poniedziałku do piątku. Zajęcia są prowadzone pod potrzeby ucznia.  Lektorem jest tylko native speaker. Czas trwania kursu- jeden pakiet; to maksymalnie 4 miesiące.

Regulamin lekcji indywidualnych w SIN FRONTERAS

  1. Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty kwoty 850zł/1275zł netto przed rozpoczęciem pierwszych zajęć indywidualnych z pakietu.
  1. Jeżeli pierwsze zajęcia odbywają się w godzinach, gdy sekretariat jest nieczynny, Słuchacz zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia dokonanej wpłaty w dniu poprzedzającym pierwsze zajęcia na adres email:nowyswiat@sinfronteras.pl mazowiecka@sinfronteras.pl
  1. Słuchacz ma cztery miesiące na zakończenie jednego wykupionego pakietu zajęć indywidualnych (do 15 godzin zegarowych, na większe pakiety ustalany jest inny, uzgodniony termin).
  1. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia, jednak nie później niż do godziny 17.00 ostatniego roboczego dnia* poprzedzającego zajęcia – telefonicznie tel. Mazowiecka 22 828 20 01 lub wysyłając maila na adres email: mazowiecka@sinfronteras.pl, nowyswiat@sinfronteras.pl W innym przypadku zajęcia zostaną uznane za odbyte i ujęte w rozliczeniu.

 

*Za dni wolne od pracy uznaje się soboty,niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, oraz dni w których Instytut jest zamknięty zgodnie z kalendarzem roku akademickiego Instytutu opublikowanym na stronie www.sinfronteras.pl.