logo-transparent
Warszawa

ul. Mazowiecka 12/30

Zadzwoń

22 828 20 01

Warszawa

ul. Mazowiecka 12/30

Zadzwoń

22 828 20 01

Napisz

info@sinfronteras.pl

Kursy Indywidualne Języka Hiszpańskiego

STACJONARNIE LUB ONLINE

Zajęcia indywidualne w Sin Fronteras

Zajęcia indywidualne języka hiszpańskiego, lub w trybie indywidualnym (dla 2-3 osób) to pakiet 10 godzin zegarowych lub pakiet 15 godzin zegarowych. Program i harmonogram zajęć zajęć indywidualnych jest projektowany indywidualnie po wstępnej rozmowie ze słuchaczem uwzględniając jego potrzeby językowe i cele językowe (np. osiągnięcie danego poziomu w określonym czasie). Lektorami są tylko native speakers z kwalifikacjami do nauczania języka hiszpańskiego jako obcego, nad którymi stały nadzór dydaktyczny sprawują dydaktyk i dyrektor Instytutu.

Zajęcia indywidualne prowadzimy stacjonarnie lub online w czasie rzeczywistym przy użyciu platformy Microsoft Teams.

Pakiet 10 godzin:

Pakiet 15 godzin:

Regulamin lekcji indywidualnych języka hiszpańskiego w SIN FRONTERAS