Sin Fronteras

Letni kurs semestralny 2020 roku rozpoczynamy 4 marca.

Kurs semestralny

Cena kursu to tylko 1175 zł! Podręcznik GRATIS!

Standardowe kursy semestralne obejmują 54 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Grupa nigdy nie liczy więcej niż 8 osób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i środę lub we wtorek i czwartek po dwie godziny lekcyjne. Organizujemy również zajęcia raz w tygodniu: tylko piątek, tylko sobota lub tylko niedziela. Zajęcia trwają wtedy cztery godziny lekcyjne z jedną przerwą, a cały kurs obejmuje 52 godziny lekcyjne. Wszyscy słuchacze standardowych  kursów ekstensywnych otrzymują oryginalny podręcznik i materiały audio gratis, raz na dwa semestry nauki.

Dostępne godziny:

Poniedziałek–środa lub wtorek–czwartek

07:10–08:40
08:00–09:30
09:00–10:30
10:40–12:10
12:20–13:50
14:00–15:30
15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek

09:00–12:10
12:20–15:30
14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota lub Tylko niedziela

09:00–12:10
12:20–15:30

Zajęcia odbywają się w naszej głównej siedzibie na ul.Mazowieckiej 12. Prowadzone są przez native speakerów, z kwalifikacjami do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik oraz materiały audio. Może również nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: konwersacjach, warsztatach i eventach organizowanych w ramach Sin Fronteras Social Club.

Kursy prowadzone na 6 poziomach zaawansowania zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Komisję Edukacji Rady Europy.

ZAPISY:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami, skontaktuj się z naszym sekretariatem.
Osoby, które jeszcze nie uczyły się w naszej szkole, proszone będą o zrobienie krótkiego testu poziomującego i odbycie rozmowy z metodykiem nauczania, tak by dobrać odpowiednią grupę.

Sin Fronteras  – Hiszpański w Warszawie – Kursy hiszpańskiego Warszawa

ZWROTY:

– wniesiona opłata za kurs ekstensywny podlega w całości zwrotowi przy rezygnacji z kursu przed rozpoczęciem zajęć.

– przy rezygnacji z kursu do 14 dni od rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata za kurs zostaje zwrócona pomniejszona o 350zł.

-przy rezygnacji z kursu od 14 dni do końca miesiąca rozpoczynającego kurs, wniesiona opłata za kurs nie jest zwracana,- zostaje zamrożona na kolejny kurs ekstensywny lub zajęcia indywidualne.

– przy rezygnacji z kursu po 1 miesiącu zajęć, wniesiona opłata nie zostaje zwrócona.