Sin Fronteras

Najbliższy semestr kursów ekstensywnych dla dorosłych rozpoczynamy 10 października 2018, kursy dla dzieci rozpoczynają się już 28 września 2018.

Kurs semestralny

Cena kursu to tylko 1150 zł! Podręcznik GRATIS!

Standardowe kursy semestralne obejmują 54 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i środę lub we wtorek i czwartek po dwie godziny lekcyjne. Organizujemy również zajęcia raz w tygodniu: tylko piątek, tylko sobota lub tylko niedziela. Zajęcia trwają po cztery godziny lekcyjne z jedną przerwą i cały kurs obejmuje 52 godziny lekcyjne. Wszyscy słuchacze standardowych  kursów ekstensywnych otrzymują oryginalny podręcznik i materiały audio gratis, raz na dwa semestry nauki.

Dostępne godziny:

Poniedziałek–środa lub wtorek–czwartek

07:10–08:40
08:00–09:30
09:00–10:30
10:40–12:10
12:20–13:50
14:00–15:30
15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek

09:00–12:10
12:20–15:30
14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota lub Tylko niedziela

09:00–12:10
12:20–15:30

Zajęcia odbywają się w naszych siedzibach na Nowym Świecie 35  i Mazowieckiej 12. Prowadzone są przez native speakerów, z kwalifikacjami do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik oraz materiały audio. Może również nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: konwersacjach, warsztatach i eventach organizowanych w ramach Sin Fronteras Social Club.

Kursy prowadzone na 6 poziomach zaawansowania zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Komisję Edukacji Rady Europy.

ZAPISY:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami, skontaktuj się z jednym z naszych sekretariatów.
Osoby, które jeszcze nie uczyły się w naszej szkole, proszone będą o zrobienie krótkiego testu poziomującego i odbycie rozmowy z metodykiem nauczania, tak by dobrać odpowiednią grupę.