Sin Fronteras

Intermedio B1

Umiejętność konwrsacji na różnorodne tematy z osobami, dla których język hiszpański jest językiem ojczystym. Umiejętność robienia notatek ze słuchu. Przykładowe umiejętności: czytanie prasy i rozmowa na tematy poruszane w artykułach, rola przewodnika, udzielającego szczegółowych informacji o danym miejscu.