Sin Fronteras

Avanzado B2

Swobodny, aktywny udział w rozmowach z osobami, dla których język hiszpański jest językiem ojczystym.