Sin Fronteras

Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i podstawowym, przygotowujemy też do matury dwujęzycznej. Kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych.

Zajęcia możliwe online i stacjonarne. 

Najbliższy kurs przygotowujący do matury podstawowej i rozszerzonej rozpoczynamy od 10 października 2022r. 

Cena kursu, to 1040 zł. 

UWAGA! Aby móc przystąpić do kursu maturalnego podstawowego trzeba być na poziomie językowym B1. Aby móc przystąpić do kursu maturalnego rozszerzonego  trzeba być na poziomie językowym B2.

Poniedziałek–środa lub wtorek–czwartek 

15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek 

14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota 

09:00–12:10
12:20–15:30