Sin Fronteras

Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i podstawowym, przygotowujemy też do matury dwujęzycznej. Kurs obejmuje 52 godzin lekcyjnych. Cena kursu to 1260zł.

Zajęcia możliwe online i stacjonarne. 

Najbliższy kurs przygotowujący do matury podstawowej i rozszerzonej rozpoczynamy 8 października. Kolejne kursy 36 godzin przed samą maturą startują od 1 marca 2022r.  

UWAGA! Aby móc przystąpić do kursu maturalnego podstawowego trzeba być na poziomie językowym B1. Aby móc przystąpić do kursu maturalnego rozszerzonego  trzeba być na poziomie językowym B2.

Poniedziałek–środa (od 13.10) lub wtorek–czwartek (od 12.10)

15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek (od 08.10)

14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota (od 09.10)

09:00–12:10
12:20–15:30