Sin Fronteras

W semestrze jesiennym 2017/18 zapraszamy na kursy przygotowujące do MATURY zarówno na poziomie PODSTAWOWYM, jak i ROZSZERZONYM.

11.10.2017–31.01.2018, poniedziałek–środa, 56 godz. lekcyjnych, cena 1290 zł
12.10.2017–30.01.2018, wtorek–czwartek, 56 godz. lekcyjnych, cena 1290 zł

13.10.2017–26.01.2018, piątek, 52 godz. lekcyjne, cena 1290 zł
14.10.2017–03.02.2018, sobota, 52 godz. lekcyjne, cena 1290 zł