Sin Fronteras

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE na kursie semestralnym. Wszystkie szczegóły poniżej.

 

Nowy semestr zaczynamy od 10 października.

Preparación DELE B1            

Preparación DELE B2

Preparación DELE C1

Preparación DELE C2

Kursy zaprojektowane specjalnie dla osób, które planują przystąpić do egzaminów DELE B1, B2 lub DELE C1 i C2.

Programy wszystkich kursów przygotowują do egzaminów DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), zarządzanych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Ich przygotowaniem oraz oceną zajmuje się wyznaczona przez Ministerstwo placówka: Uniwersytet w Salamance. W Polsce testy organizuje 5 razy do roku Instituto Cervantes.

10.10.2022–18.01.2023, poniedziałek–środa, 52 godz. lekcyjne, cena 1500 zł
11.10.2022–24.01.2023, wtorek–czwartek, 52 godz. lekcyjne, cena 1500 zł

07.10.2022–27.01.2023, piątek, 52 godz. lekcyjne, cena 1500 zł
08.10.2022-21.01.2023, sobota, 52 godz. lekcyjne, cena 1500  zł

Poniedziałek–środa (od 10.10) lub wtorek–czwartek (od 11.10)

07:10–08:40
08:00–09:30
09:00–10:30
10:40–12:10
12:20–13:50
14:00–15:30
15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek (od 07.10)

09:00–12:10
12:20–15:30
14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota (od 08.10)

09:00–12:10
12:20–15:30

UWAGA! Aby móc przystąpić do kursu przygotowującego do DELE na danym poziomie, trzeba mieć ukończony cały dany poziom. (np. przy kursie przygotowującym do egzaminu DELE B1, trzeba mieć ukończony cały poziom B1).