Sin Fronteras

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE na kursie semestralnym, półintensywnym i intensywnym. Wszystkie szczegóły poniżej.

Przygotowaliśmy kursy pod daty egzaminów DELE, które się odbywają w Instytucie Cervantesa w Warszawie.

  1. Kurs półintensywny 3-tygodniowy – zajęcia trzy razy w tygodniu; poniedziałek- środa- piątek po 3 godziny lekcyjne. Cena 900 zł – 30 godzin lekcyjnych.
  2. Kurs intensywny 2-tygodniowy- zajęcia codziennie; od poniedziałku do piątku po 3 godziny lekcyjne. Cena 900 zł – 30 godzin lekcyjnych.

Wszystkie kursy języka hiszpańskiego przygotowujące do egzaminu DELE organizujemy online przy pomocy platformy Microsoft Teams oraz w trybie stacjonarnym.

Godziny do wyboru:

17:30-19:55

19:10-21:35

 

MARZEC

kurs 3 tygodniowy -> od 04.03 do 25.03

kurs 2 tygodniowy -> od 14.03 do 25.03

KWIECIEŃ- MAJ

kurs 3 tygodniowy -> od 27.04 do 20.05

kurs 2 tygodniowy -> od 04.05 do 17.05

kurs 2 tygodniowy -> od 18.05 do 31.05

WRZESIEŃ

kurs 3 tygodniowy -> od 02.09. do 22.09

kurs 2 tygodniowy -> od 19.09 do 30.09

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD

kurs 3 tygodniowy -> od 24.10 do 16.11

kurs 2 tygodniowy -> od 02.11 do 15.11

Nowy semestr zaczynamy od 28 stycznia.

Preparación DELE B1            

Preparación DELE B2

Preparación DELE C1

Preparación DELE C2

Kursy zaprojektowane specjalnie dla osób, które planują przystąpić do egzaminów DELE B1, B2 lub DELE C1 i C2.

Programy wszystkich kursów przygotowują do egzaminów DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), zarządzanych przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii. Ich przygotowaniem oraz oceną zajmuje się wyznaczona przez Ministerstwo placówka: Uniwersytet w Salamance. W Polsce testy organizuje 5 razy do roku Instituto Cervantes.

28.02.2022–01.06.2022, poniedziałek–środa, 52 godz. lekcyjne, cena 1295 zł
01.03.2022–31.05.2022, wtorek–czwartek, 52 godz. lekcyjne, cena 1295 zł

04.03.2022–17.06.2022, piątek, 52 godz. lekcyjne, cena 1295 zł
05.03.2022-18.06.2022, sobota, 52 godz. lekcyjne, cena 1295 zł

Poniedziałek–środa (od 28.02) lub wtorek–czwartek (od 01.03)

07:10–08:40
08:00–09:30
09:00–10:30
10:40–12:10
12:20–13:50
14:00–15:30
15:50–17:20
17:30–19:00
19:10–20:40

Tylko piątek (od 04.03)

09:00–12:10
12:20–15:30
14:00–17:10
15.40–18:50
17:20–20:30

Tylko sobota (od 05.03)

09:00–12:10
12:20–15:30

UWAGA! Aby móc przystąpić do kursu przygotowującego do DELE na danym poziomie, trzeba mieć ukończony cały dany poziom. (np. przy kursie przygotowującym do egzaminu DELE B1, trzeba mieć ukończony cały poziom B1).