Sin Fronteras

Stosujemy metodę komunikatywną (komunikacyjną) i kładziemy nacisk na umiejętności wykorzystania języka i porozumiewania się w nim. W metodzie tej zwraca się szczegółną uwagę na funkcjonalność, czyli wykorzystywanie danej struktury w praktyce i na kulturę języka. Metoda, którą stosujemy, opiera się na 4 filarach: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Dzięki niej szybko widać postępy w nauce i w krótkim czasie można porozumiewać się w obcym języku. Uczeń jest w centrum uwagi. Nasi lektorzy, dla których język hiszpański jest językiem ojczystym, stosują najnowocześniejsze rozwiązania metodologiczne. Dobrym efektom sprzyjają także stworzone przez nas warunki – małe grupy, specjalnie zaprojektowane wnętrza i ciekawe pomoce dydaktyczne. Na naszych zajęciach ważny jest także aspekt międzykulturowy. Jest to niezbędne, aby zapewnić skuteczną komunikację w języku obcym.

Kierujemy się wytycznymi Rady Europy względem poziomów nauczania i zakresu umiejętności na każdym z nich. Nauczanie prowadzimy zgodnie z autorskim programem, kompatybilnym z najnowszym podręcznikem „HABLA”, oraz  „Prisma” i autorskim podręcznikiem „Arriba”, w grupach początkujących.

Uzupełnieniem zajęć są warszty kulturowe i tematyczne, w których bezpłatnie mogą uczestniczyć nasi słuchacze, a które wzmacniają nie tylko kompetencje językowe, ale także przybliżają kontekst kulturowy.